Ecologisch tuinonderhoud


In deze cyclus komen verschillende aspecten van ecologisch tuinieren en het beheer van een ecologische tuin aan de orde.

In de verschillende seizoenen worden dagen georganiseerd over onderwerpen, die op dat moment in de tuin aan de orde zijn.

In het voorjaar: Werken in de border. Opruimen, verplanten en scheuren van vaste planten en bemesting.

In het najaar: De fruitoogst

In de winter: Snoeien van fruitbomen en struiken.

Je kunt per dag intekenen. En de kosten zijn per dag € 40,=.

Zie voor data de agenda en contact voor opgave